IELTS Registration Centre | GRBS

  • Фойдаланиш шартномаси

ФОЙДАЛАНИШ ШАРТНОМАСИ
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР
1.1. Ушбу Фойдаланиш шартномаси (кейинчалик- Шартнома) https://ielts-exam.uz манзилида жойлашган “IELTS Registration Center” сайтига ва шу сайтга тегишли  сайтларга боғлиқ.
1.2. “IELTS Registration Center” сайти (кейинчалик- Сайт) “GRBS Professional Education” МЧЖ мулки ҳисобланади.
1.3. Ушбу шартнома “IELTS Registration Center” сайтининг маъмурияти (кейинчалик- Сайт маъмурияти) ва ушбу Сайт фойдаланувчиси орасидаги муносабатларни тартибга солади.
1.4. Сайт маъмурияти Фойдаланувчига хабар бермаган ҳолда исталган вақда ушбу шартнома маълумотларини ўзгартириш, қўшимчалар киритиш ва ўчириш  ҳуқуқига эга.
1.5. Фойдаланувчи томонидан Сайтиннг ишлатишини давом этиш ушбу Шартнома ва унга киритилган ўзгартиришлар билан унинг розилигини билдиради.
1.6. Ушбу шартномани ва унинг ичидаги ўзгаришларни текшириш бўйича шахсий жавогар хисобланади.

2. АТАМАЛАРНИНГ ТАЪРИФИ
2.1. Қуйидаги кўрсатилган атамалар ушбу Шартноманинг мақсадлари учун  қуйидаги мазмунга эга:
2.1.1. “IELTS Registration Center”- https://ielts-exam.uz домен номи билан жойлашган ва IELTS (Academic/General Training) тести, танлаш ёки аризани қолдириш ва (ёки) IELTS тестига рўйхатдан ўтиш учун имконият берадиган Ташкилотчилар ҳақида маълумотни ўзига киритган, Интернет-ресурс ёрдамида ўз фаолиятини юритадиган сайт.
2.1.2. Сайт маъмурияти- “GRBS Professional Education” МЧЖ номидан сайт бошқарувига ваколат олган ҳодимлар.
2.1.3. Владелец сайта – British Counsil
2.1.4. Сайт фойдаланувчиси (кейинчалик- Фойдаланувчи)- Интернет тармоғи орқали Сайтга кира оладиган ёки у билан фойдаланаётган шахс.
2.1.5. Сайт таркиби (кейинчалик- Таркиб)- интеллекулал фаолиятининг мухофаза қилинаётган натижалари. Бунинг ичига адабий асарларнинг матнлари, номлари, сўз бошлари, мақолалари, расмлари, график, матнли, фотосуратли, ва ундан ҳосил бўлган таркибли ва бошқа асарлар, фойдаланиш интерфейслари, визуал интерфейслар, савдо белгисининг номлари, логотиплар, компьютер дастурлари, маълумот базалари, шунингдек дизайн, тузилиш, танлов, мувофиқлаштириш, ташқи кўриниш, умумий услуби ва ушбу таркибнинг жойлашуви ва бошқа бирга ва/ёки ажралган ҳолда сайтнинг таркибига кирган бошқа интеллектуал мулк объектлари киради.

3. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ
3.1. Ушбу шартноманинг мазмуни Фойдаланувчига Сайтдаги жойлашган хизматлардан фойдаланишни таъминлашдир.
3.1.1. Сайт Фойдаланувчи учун қуйидаги хизматлар турларини таминлайди:
- Юклаб олиш ва кўриб чиқиш хуқуқи берилган ҳолда пулли асосда электрон контентга кириш;
- Излаш тизими ва сайт бўйлаб навигацияга кириш;
- IELTS (Academic/General Training) тестига руйхатдан ўтиш учун Фойдаланувчи томонидан аризаларни жойлаштириш имкониятини таъминлаш;
- Пулли асосда IELTS тести ҳақида маълумот учун ва IELTS (Academic/General training) тестига рўйхатдан ўтиш маълумотлари учун кириш;
- Сайт сахисаларида амалга ошириладиган бошқа ҳизматларнинг турлари.
3.1.2. Ушбу келишувнинг амалга оширилишига ҳозирги пайтда барча мавжуд бўлган (реал ҳолда ишлаётган) сайтнинг ҳизматлари, шунингдек келажакда уларнинг барча модификациялари ва сайтнинг қўшимча ҳизматлари киради.
3.2. Сайтга кириш бепул асосда амалга оширилади.
3.3. Ушбу келишув оммавий оферта ҳисобланади. Фойдаланувчи сайтга кириши билан ушбу келишувга қатнашган ҳисобланади.
3.4. Сайтнинг материаллари ва хизматлари билан фойдаланиш Ўзбекистон Республикасининг жорий қонунчилиги билан тартибга солинади.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
4.1. Сайт маъмурияти қуйидаги ҳуқуқларга эга:
4.1.1. Сайтнинг фойдаланиши тартибини, шунингдек ушбу Сайтни таркибини ўзгартириш. Мазкур ўзгартиришлар Сайтда Шартноманинг янги нашри чиқиши пайтидан ўз кучига эга ҳисобланади.
4.1.2. Фойдаланувчи томонидан ушбу шартноманинг шартларини бузиш ва уларга бўйсунмаслик аниқланган ҳолда Сайтга киришни чегаралаштириш.
4.1.3. Сайт маъмурияти томонидан алоҳида кўрсатилган ҳоллардан ташқари Сайт билан фойдаланиш учун киришга ундириладиган тўловнинг суммасини ўзгартириш. Нархнинг ўзгариши унинг суммасини ўзгарган пайтигача рўйхатдан ўтган Фойдаланувчиларга тарқалмайди.
4.2. Фойдаланувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
4.2.1. Сайт билан Фойдаланиш учун кириш.
4.2.2. Сайтда жойлашган барча турдаги мавжуд бўлган хизматлар билан фойдаланиш, шунингдек Сайтдан таклиф қилинаётган барча хизматларни олиш.
4.2.3. “Алоқалар” бўлимида жойлаўган реквизитлар бўйича Сайтнинг хизматларига тегишли барча саволларни бериш
4.2.4. Фақатгина Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан ман этилмаган ва Шартнома билан кўзда тутилган мақсадлар ва тартиб билан Сайт билан фойдаланиш.
4.3. Сатнинг Фойдаланувчиси қуйидагиларга мажбурдир:
4.3.1. Сайт маъмуриятининг суровномаси асосида бевосита Сайтнинг таъминланаётган ҳизматларига тегишли қўшимча маълумот киритиш.
4.3.2. Сайт фойдаланилаётган жараёнда муаллифларнинг ва ҳуқуқ эгаларининг моддий ва номоддий ҳуқуқларига риоя қилиш.
4.3.3. Сайтнинг тўғри ишлашини бузадиган ҳолда кўриладиган харакатлар қилмаслик.
4.3.4. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан муҳофаза қилинаётган жисмоний ёки юридик шахслар тўғрисида махфий маълумотларни Сайт билан фойдаланиб тарғиб қилмаслик.
4.3.5. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан муҳофаза қилинаётган махфийликни бузиш мумкин бўлган натижали турли ҳил ҳаракатлардан четлаб ўтмоқ.
4.3.6. Сайт маъмуриятининг рухсатисиз реклама характеридаги маълумотларни тарғиб қилиш учун Сайт билан фойдаланмаслик.
4.3.7. Қуйидаги мақсадлар билан сайт билан фойдаланмаслик:
4.3.7.1. Ноқонуний бўлган, учинчи шахсларни турли хилдаги ҳуқуқларини бузадиган, зўравонлик, шавқатсизлик, нафратланиш, ирқий, этник, жинсий, диний ва оммавий дискриминацияни ташвиқот қилувчи, ишончсиз бўлган маълумот ва (ёки) аниқ шахсларни, ташкилотларни ва хукумат органларини хақорат қилувчи  контентни юклаш.
4.3.7.2. Ноқонуний ҳаракатларни амалга ошириш, шунингдек Ўзбекистон Республикаси территориясида амалдаги чегараланишлар ва тақиқларни бузиш учун харакатлари йўналган шахсларга ёрдам қилиш учун ният қўзғатиш.
4.3.7.3. Вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқларини бузиш ва (ёки) уларгнинг соғлигига зарар етказиш.
4.3.7.4. Озчиликларнинг ҳуқуқларини бузиш.
4.3.7.5. Қонуний ваколат олмасдан ўзини бошқа бир шахс деб  ёки ташколитнинг ва (ёки) хамжамиятнинг вакили, шунингдек Сайт ишчиси сифатида танитиш.
4.3.7.6. Сайтда жойлашган турли хил хизматларни ҳусусиятлари ва характеристикасини ҳақида нотўғри маълумот тарқатиш.
4.3.7.7. Хизматларни нотўғри таққослаш, шунингдек аниқ хизматлар билан фойдаланмаётган шахсларга салбий муносабат шакллантириш ёки уларни танқид қилиш.
4.4. Фойдаланувчига қуйидагилар тақиқланади:
4.4.1. Ушбу сайтнинг таркибини нусхалаш ёки кузатиш, юклаб олиш, кириш учун  турли хил мосламалар, дастурлар, амалиётлар, алгоритмлар ва усуллар, автоматик ускуналар ва эквивалентлик қўлда ишлаш жараёни билан фойдаланиш;
4.4.2. Сайтниг тўғри иш фаолиятини бузиш;
4.4.3. Ушбу сайтнинг хизматларида атайлаб кўрсатилмаган турли хил маълумотлар, ҳужжатлар ёки материалларни олиш учун харакат қилиш мақсадида Сайтнинг навигация тизимини ҳар қандай йўллар билан чеклаб ўтиш;
4.4.4. Ушбу Сайтнинг функцияларига, шунингдек унинг ҳар қандай хизматларига тегишли тизмилар ёки тармоқларига ноқонуний кириш;
4.4.5. Сайтда ёки Сайтга тегишли ҳар қандай бошқа тармоқларда ҳавфсизлик ва аутентификация тихимини бузиш.
4.4.6. Сайтнинг ҳар қандай бошқа Фойдаланувчиси тўрисида ҳар қандай маълумотни ишоашга уриниш, шунингдек тескари қидирувни амалга ошириш.
4.4.7. Сайт ва унинг таркибини Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан тақиқланган турли ҳил мақсадларда, шунингдек Сайт ва бошқа шахслар ҳуқуқларини бузадиган турли ҳил ноқонуний ёки бошқа фаолиятга рағбатлантириш.

5. САЙТ БИЛАН ФОЙДАЛАНИШ
5.1. Сайт ва унинг таркиби Сайт маъмуриятининг мулки бўлиб, у томондан бошқарилади.
5.2. Сайт маъмуриятининг олдиндан тузилган ёзма шаклдаги розилигисиз Сайтнинг таркибини хар қандай холда нусхалаш, нашр этиш, кўрсатиш, жўнатиш ёки тарғиб қилиш, шунингдек Интернет глобал тармоғига жойлаш ман этилади.
5.3. Ушбу Сайтнинг таркиби муаллифлик ҳуқуқи, товар белгиси тўғрисида қонунчилик, шунингдек адолатсиз рақобат тўғрисида қонунчилик ва интеллектуал мулк билан боғлиқ ҳуқуқлар билан мухофаза қилинади.
5.4. Сайтда таклиф қилинаётган хизматлар билан фойдаланиш Фойдаланувчининг қайд ёзувини яратишни талаб қилиши мумкин.
5.5. Фойдаланувчи унинг пароли, шунингдек қайд ёзувини Фойдаланувчиси номидан истисносиз барча фаолиятининг маълумотларини махфийлигини ҳимоялаш учун шахсий жавобгарликка эга.
5.6. Фойдаланувчи унинг шахсий қайд ёзувини ёки паролини унинг рухсатисиз ишлатилаётган, ёки ҳар қандай бошқа хавфсизлик тизимини бузган ҳолда, Сайт маъмуриятига дарҳол хабар бериши керак.
5.7. Фойдаланувчининг қайд ёзуви унинг хабарисиз 12 ойдан йироқ ишлатилмаган холда, Сайт маъмурияти ушбу қайд ёзувини бир томонлама равишда ўчиришга ҳуқуқига эга.
5.8. Ушбу шартнома Сайт билан таъминланаётган  барча хизмат кўрсатиш бўйича қўшимча шартларга уз фаолиятини тарқатади.
5.9. Сайтда жойлашган маълумот ушбу Шартномани ўзгариши сифатида шарҳланмаслиги керак.
5.10. Сайт маъмурияти Фойдаланувчига хабар қилмаган ҳолда ҳар қандай пайт Сайт томонидан кўрсатилаётган хизматлар нархлари учун ва (ёки) Сайтда жойлашган хизматларнинг рўйхатини ўзгартиш киритиши ҳуқуқига эга.
5.11. Шартноманинг 5.11.1-5.11.4 бандларида кўрсатилган хужжатлар ўзига ҳос бўлинмаларни тартибга солади  ва ўзининг фаолияти Сайт Фойдаланувчиси фойдаланишига  тарқалади. Ушбу Шартномага қуйдаги хужжатлар киради:
5.11.1. Махфийлик сиёсати;
5.11.2. Оммавий оферта;
5.11.3. IELTS (Academic/General Training) тестига рўйхатдан утиш учун ариза;
5.11.4. Таклифлар ва фикрлар.
5.12. Ушбу Шартноманинг 5.10. бандида кўрсатилган хужжатлардан ҳар бири янгиланиш хусусиятига эга. Янгиланишлар Сайтда юклангандан кейин ўзгаришлар ўз кучига эга ҳисобланади.

6. ЖАВОБГАРЛИК
6.1. Фойдаланувчининг ушбу Шартнома томонидан кўрсатилган ҳар қандай шартларини қасддан ёки билмаган ҳолда бузиши, шунингдек бошқа Фойдаланувчининг тармоқларига ноқонуний кириши оқибатида Фойдаланувчи олган ҳар қандай зарарлари Сайт маъмурияти тарафидан қайтарилмайди.
6.2. Қуйидаги ҳолларга Сайт маъмурияти жавобгар эмас:
6.2.1. Енгиб бўлмас куч оқибатида, шинингдек ҳар қандай телекоммуникация, компьютер, электрик ва бошқа улашган тизимларнинг носозлиги ҳолларида пайдо бўлган кечикишлар ва муваффақиятсизликлар.
6.2.2. Пул ўтказмалар, банк ва тўлов тизимларининг харакатлари ва уларнинг иши билан боғлиқ кечикишлар.
6.2.3. Сайт билан фойдаланиш учун Фойдаланувчи керакли техник воситаларига эга бўлмаслиги ҳолида Сайтнинг тўғри ишлашига, шунингдек шундай воситалар билан Фойдаланувчини таъминлаш учун ҳеч қандай мажбуриятга эга эмас.

7. ФОЙДАЛАНИШ ШАРТНОМАСИ ШАРТЛАРИНИ БУЗИШ
7.1. Агар Фойдаланувчининг ҳар қандай киритилган маълумотини  тергов ёки Сайтнинг ноқонунний ишлатиши, шунингдек Сайт маъмурияти ёки сайтнинг бошқа Фойдаланувчиларининг ҳуқуқларига аралашиши ёки бузиши мумкин бўлган Фойдаланувчини аниқллаш учун ошкор этиши мумкин.
7.2. “GBRS Professional Education”  МЧЖ ва Фойдаланувчиларнинг ҳуқуқларини ва хавфсизлигини муҳофаза қилиш, ушбу Шартномани шартларини таъминлаш ва бажариш, жорий қонунчиликни ёки суд қарорларини шартларини бажариш учун муҳим деб аниқланган ҳар қандай Фойдаланувчи ҳақидаги маълумотларни Сайт маъмурияти ошкор қилиши мумкин.
7.3. Узбекистон Республикаси қонунчилиги талаб қилган ва рухсат берган ҳолда Сайт маъмурияти Фойдаланувчи ҳақида маълумотларни ошкор қилиш ҳуқуқига эга.
7.4. Фойдаланувчи ушбу Шартномани ёки бошқа Сайт фойдаланиш ҳажжатларининг таркибидаги шартларини бузган, шунингдек Сайт фаолиятининг тўхтатилиши ёки техник носозлик ва муаммо пайдо бўлган ҳолда Сайт маъмурияти сайт Фойдаланувчисига хабар бермасдан Сайтга киришни тўхтатиш ва (ёки) чеклаш  ҳуқуқига эга.
7.5. Сайт билан фойдаланиш шарталини ўз таркибига киритган бқшқа ҳужжатни ёки ушбу Шартномани шартларини Фойдаланувчи тарафидан бузилиши ҳолда Сайт маъмурияти киришни чеклатгани учун Фойдаланувчи ёки учинчи шахсларнинг олдида жаовбгар ҳисобланмайди.

8. МУНОЗАРАЛАРНИНГ ЕЧИМИ
8.1. Сайт Фойдаланувчиси ва Сайт маъмуриятининг орасида мунозаралар бўйича судга даъво аризаси беришдан аввал  даъво хатини (мунозарани ечиш учун ёзма шаклда таклиф) тақдим қилиш шарт.
8.2. Даъво хатини олувчи ушбу даъво хатини олишидан бошлаб 30 календар кун ичида даъво хатини кўриб чиқгани тўғрисида даъвогарга  хабар қилади.
8.3. Агар мунозара бўйича келишмовчилик пайдо бўлса ва уни ихтиёрий тарзда ечими топилмаса ҳар қандай тараф ушбу мунозара буйича Ўзбекистон Республикаси жорий қонунчилигига мувофиқ суд органларига шикоят қилиши мумкин.
8.4. Қонунчиликга мувофиқ Сайт материалларини муаллифлик ҳуқуқини муҳофаза қилишдан ташқари ҳар  қандай Сайтнинг фойдаланиши бўйича даъво, унинг асослари пайдо бўлганидан 30кун ўтганидан кейин тақдим этилиши керак.Ушбу банднинг шарталири бузилиши ҳар қакдай даъво ёки даъво учун асос даъво муддати билан ёпилади.

9. ҚУШИМЧА ШАРТЛАР
9.1. Сайт маъмурияти ушбу Фойдаланиш шартномасига ўзгаришлар киритиш тўғрисида Фондаланувчи томонидан қарши таклифларни қабул қилмайди.
9.2. Сайтда жойлашган Фойдаланувчининг тақризлари махфий ҳисобланмайди ва Сайт маъмурияти томонидан чекланишсиз фодаланиши мумкин.

Scroll to Top